windykacja

Co zrobić gdy dopadnie nas windykacja

Zadłużenie przeciętnego Polaka jest bardzo wysokie oraz z roku na rok rośnie. Jest to spowodowane tym, że najczęściej decydujemy się na różnorodne pożyczki, które są szybko osiągalne przez nieskomplikowane procedury w większości firmach. Doprowadza to do momentu, kiedy kredytobiorca przestaje panować nad zaciągniętym długiem, który z biegiem miesięcy doprowadzić może do roszczenia należności.

Z tego powodu, tak osoby mające już kredyt, jak i te zamierzające go mieć, powinny zaznajomić się z kilkoma najważniejszymi pojęciami związanymi ogólnie z posunięciami prewencyjnymi i windykacją. W pierwszej kolejności, trzeba sprecyzować, czym dokładnie jest windykacja. Windykacja należności to nic innego, jak dochodzenie wierzytelności powiązanych z dążeniem do odzyskania towaru bądź pieniędzy, znajdujących się w posiadaniu innego człowieka. Odróżniamy 4 fundamentalne typy takowych wierzytelności: przedsądową, sądową, pokomorniczą i karną. Pierwsza z nich, windykacja przedsądowa, stanowi ostateczną możliwość na kompromisowe zakończenie sprawy. Drugi rodzaj windykacji obejmuje uzyskanie przeciw osobie dłużnej wyroku sądowego, który rozkazuje spłatę należności. Windykacja komornicza połączona jest z kontaktami z egzekutorem, który monitoruje egzekucję, natomiast karna zawiera prowadzenie postępowania karnego przeciwko niesłownemu dłużnikowi. Względnie nową formą administrowania wierzytelnościami jest sekurytyzacja. Pojęcie te oznacza pieniężną operację, która pozwala przedsiębiorstwom otrzymanie funduszy, a nazwa wzięła się od papierów wartościowych. Jak łatwo stwierdzić, sekurytyzacja wierzytelności to inaczej zarządzanie wierzytelnościami. Jest to dobry sposób na odbieranie należnych pieniędzy od dłużników.

Jest to też dobry pomysł w szczególności dla osób, które nie mają czasu zaangażować się w to osobiście. Zazwyczaj zamieszczenie na giełdzie należności osoby zadłużonej motywuje ją do spłacenia długu, a stały monitoring płatności pozwala na kontrolowanie należności oraz terminowej spłaty wszystkich zadłużeń klientów.