fizjoterapia

Fizjoterapia w cięższych przypadkach

Wyróżnia się cztery ogólne rodzaje rehabilitacji – medyczna, zwana także leczniczą, społeczna, zawodowa oraz pedagogiczna. Dobrze jest wiedzieć na czym polegają poszczególne terapie a także w jakich sytuacjach są one stosowane. Rehabilitacja medyczna, bardzo często zastępowana pojęciem „fizjoterapia”, jest procesem leczniczym mającym na celu poprawę stanu zdrowia, wyeliminowaniu w jak największym stopniu powstałych strat zdrowotnych, jak i psychicznych a także powrót do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego w jak najszybszym czasie.

Fizjoterapia

 

fizjoterapiaFizjoterapia skupia się głównie na pacjentach, którzy wymagają leczenia z powodu doznanych urazów, przebytych chorób, które doprowadziły do częściowej bądź też pełnej niepełnosprawności. Rehabilitacja społeczna, polega na przywróceniu osobie niepełnosprawnej funkcji społecznych w możliwie najbardziej zbliżonym stopniu do wcześniejszego stanu, dlatego kluczowe jest tutaj odzyskanie samodzielności pacjenta. Proces ten obejmuje na początku chorego a następnie jego najbliższych, jak i całe społeczeństwo.
Rehabilitacja zawodowa zajmuje się powrotem osoby niepełnosprawnej na rynek pracy poprzez naukę zawodów, które może wykonywać dany pacjent przy posiadanym stopniu upośledzenia. Proces ten dotyczy zarówno osób już wykształconych, które zwykle muszą jedynie przekształcić nieco swoje kwalifikacje, jak i młodych ludzi, którzy dopiero są w trakcie poszukiwania zatrudnienia. Rehabilitacja pedagogiczna dotyczy kwestii edukacyjnych i skupia się przede wszystkim na osobach młodych, które stały się niepełnosprawne jeszcze przed otrzymaniem wykształcenia, które umożliwiłoby im w miarę samodzielne funkcjonowanie w otaczającym je społeczeństwie.

W ramach rehabilitacji pedagogicznej dostępne są obecnie liczne szkoły specjalne i integracyjne dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. Dzięki takim placówkom, szczególnie młode osoby nie czują się wyobcowane wśród rówieśników i mogą zdobyć wiedzę i doświadczenie niezbędne w dorosłym, samodzielnym życiu.