ciąża

Kardiolog a szkoła rodzenia

Wiele osób nie związanych z medycyną nie widzi różnicy pomiędzy niektórymi profesjami. Kardiolog czy kardiochirurg, jaka jest między nimi różnica? Mniej więcej taka jak w parze ginekolog i szkoła rodzenia.

Jaka szkoła rodzenia?

ciążaZarówno kardiolog, jak i kardiochirurg zajmują się chorobami serca i naczyń krwionośnych, ale ten pierwszy zajmuje się tylko leczeniem farmakologicznym, natomiast ten drugi operacyjnym. Ten pierwszy zajmie się profilaktyką i badaniem arytmii, nadciśnienia, czy zakrzepicy żylnej, ale nie przeprowadzi przeszczepu serca, nie wymieni zastawki, nie wszczepi bypassów. Oczywiście, te dwie specjalizacje można ze sobą łączyć, choć nie jest to konieczne. Podobnie rzecz ma się u drugiej wspomnianej ,,pary”. Ginekolog zajmuje się prowadzeniem ciąży, może być także ginekologiem położnikiem pracującym w szpitalu, więc może także operować, zleci niezbędne badania, ale raczej nie będzie nas uczył technik oddychania przy porodzie, przewijania maluszka, karmienia, noszenia na rękach, ani ubierania mu śpioszków. Endokrynolog, tak jak kardiolog, też może zajmować się ,,tylko” profilaktyką i leczeniem farmakologicznym, ale może też być chirurgiem o specjalności endokrynologicznej lub ogólnej. Są także takie dziedziny medycyny, które nic nie mówią przeciętnemu obywatelowi, jak np. nefrologia (zajmuje się badaniem chorób nerek), geriatria (zajmuje się schorzeniami osób starszych), pulmonologia (zajmuje się leczeniem chorób dróg oddechowych), czy medycyna pracy (co prawda nazwa jest wielce znacząca, ale taki lekarz nie pracuje w zakładzie pracy, jak pielęgniarka w szkoła rodzenia niedaleko Łodzi, tylko zajmuje się wystawianiem świadczeń do kwalifikacji do wykonywania zawodu i kieruje na badania specjalistyczne potwierdzające możliwe choroby zawodowe).

Jak widać medycyna kryje przez nami jeszcze wiele niespodzianek, ale zanim pójdziemy do lekarza powinniśmy sprawdzić czy jest on tym właściwym. Szkoła rodzenia jest przydatna.