dług

Lepiej nie zalegać

Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności transakcji biznesowych wiążę się z pewnymi trudnościami. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy przedsiębiorcą. I świadczymy usługi z jakiejś branży. Komuś. Ale ten ktoś nam nie płaci. No cóż – nawołujemy. Ale bez skutku.

Cennik windykacji

długPowody mogą być różne. Jeżeli naszym dłużnikiem jest firma to ma problem. Ponieważ według ustawy z 8 kwietnia 2013 roku koszty windykacji ponosi dłużnik. I dotyczy to właśnie transakcji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami. Tak więc jeżeli wykonaliśmy usługę dla jakiejś firmy, a ona nam za nią nie płaci to będzie musiała pokryć koszta windykacji. I to w wysokości 40 euro lub wyższej. Nieciekawa sytuacja. Ustawa daje skuteczne narzędzie egzekwowania zwrotu należności. Windykacja cennik na koszt dłużnika to dogodne rozwiązanie dla nas, jeśli to nam zalegają. Ale też nie zawsze. Ustawa dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy jednym przedsiębiorstwem a drugim. Nie dotyczy sytuacji, kiedy to konsument zalega firmie z płatnością. Albo to przedsiębiorstwo zalega klientowi z zapłatą za coś. Za towar lub usługę. Chociaż jest pewien plus tej sytuacji. Jako że przepis wszedł w życie nie tak znowu dawno wiele osób nie wie o jego istnieniu. Sądy też nie wypracowały sobie skutecznej praktyki postępowania w takiej sytuacji. Jest więc prawdopodobne, że przedsiębiorstwu, które zalega z płatnością drugiemu przedsiębiorstwu się zwyczajnie uda. I wtedy obciążenie dłużnika kosztami windykacji będzie zerowe. Czasem zdarzają się w życie szczęśliwe sytuacje.

Nie zawsze, ale jednak. Oczywiście może pozostawać kwestia jak udowodnić w sądzie swoją rację, że określone przedsiębiorstwo zalega nam z płatnościami. Rozwiązaniem jest wystawienie dłużnikowi noty księgowej na stosowną kwotę. Ponadto można w sądzie przedstawić inne rachunki. Tak więc wszystko jest do zrobienia. Przedsiębiorca, który wykonał usługę za którą nie otrzymał płatności może skutecznie wyegzekwować zwrot należności. Zaś ten drugi – jest w trudnym położeniu.