Niszczenie drobnoustrojów: bakterii, wirusów i grzybów

 

Dezynfekowanie powierzchni pozwala na usunięcie wielu drobnoustrojów. Środki dezynfekcyjne niszczą przede wszystkim bakterie. Dotyczy to zarówno bakterii Gram dodatnich jak i Gram ujemnych. Do pierwszej grupy bakterii zaliczane są głównie ziarniaki, które dodatkowo można podzielić na kilka kategorii.

Środki dezynfekcyjne: alkohole, aldehydy, fenole i inne

Dezynfekcja KatowiceZiarniaki to bakterie Gram dodatnie, które posiadają grubszą ścianę bakteryjną z otoczką: streptokoki, staphylokoki i inne. Zadaniem dezynfekcji jest zniszczenie wegetatywnych form drobnoustrojów. Jest to bardzo ważne, bo właśnie tym dezynfekcja różni się od sterylizacji. Sterylizacja niszczy zarówno formy wegetatywne drobnoustrojów jak i formy przetrwalnikowe. Dezynfekcja nie jest w stanie zniszczyć form przetrwalnikowych. Poza tym proces dezynfekcji trwa znacznie krócej niż proces sterylizacji. Sterylizowane są np. narzędzia chirurgiczne przed zbiegiem, by nie zanieczyścić tkanek drobnoustrojami. Warto też wspomnieć o antyseptyce, czyli usuwaniu drobnoustrojów z powierzchni ciała – mowa o dezynfekcji rąk. Dezynfekcja Katowice polega więc na usuwaniu drobnoustrojów z różnych powierzchni i zajmuje się tym wiele profesjonalnych firm. Wykorzystują one do tego różne związki chemiczne. Do najbardziej znanych środków dezynfekcyjnych należą: woda utleniona czyli nadtlenek wodoru, fiolet krystaliczny, jodyna. Do odkażania pomieszczeń medycznych bardzo często stosuje się chlorheksydynę, roztwory alkoholowe, aldehydowe, fenolowe. Poprzez dezynfekcję usuwane są ziarniaki tj. paciorkowce i gronkowce. Niszczone są również Gram ujemne pałeczki i Gram dodatnie laseczki.

Jeśli chodzi o alkohole, to właściwości dezynfekujące posiada alkohol etylowy (etanol) o dużym stężeniu procentowym. Środki dezynfekcyjne należy dobierać odpowiednio do powierzchni, jaka będzie poddawana procesowi odkażania (wcześniej wykonuje się próby powierzchniowe).