Projektowanie chodników Kraków

Projektowanie chodników za dotacje z UE

Dofinansowane z funduszów unii europejskiej to bardzo popularny temat. Na terenie całego kraju powstały i powstają liczne inwestycje, które są współfinansowane w mniejszej lub większej części ze środków unijnych. Jednym z najczęściej wybieranych kierunków są inwestycje w infrastrukturę drogową.

Dotacje z UE na projektowanie chodników

Projektowanie chodników Kraków

Trudno się temu dziwić, gdyż nie od dzisiaj wiadomo, że krajowa sieć dróg i autostrad wymaga sporych nakładów w celu wykonania prac modernizacyjnych oraz ogólnej rozbudowy połączeń drogowych na terenie całego kraju, a w szczególności na wschodnie i południu. W ostatnich latach przekazano do realizacji nie jeden projekt drogi czy projekt zjazdu z autostrady,a uwadze nie może umknąć również projektowanie chodników Kraków, ale to nie wyczerpuje tematu. Oprócz tego, że nowo powstały projekt drogowy musi być uzasadniony finansowo to musi spełniać określone wymogi w zakresie ochrony środowiska. Ocena tego jaki wpływ na środowisko naturalne będzie miała realizowana inwestycja jest w tej chwili obligatoryjne. Poza samymi drogami istotny jest również projekt parkingu samochodowego, szczególnie na terenie Krakowa oraz podobnych wielkością miast, które charakteryzują się sporym natężeniem ruchu ulicznego. Istotny może okazać się również projekt organizacji ruchu drogowego, który przecież ulega sporym zmianom po oddaniu nowych inwestycji drogowych współfinansowanych z budżetu unijnego. Z całą pewnością utrzymanie dynamiki wzrostu liczby zarejestrowanych samochodów sprawia, że inwestycje drogowe będą w dalszym ciągu popularnym sposobem wydatkowania pieniędzy. Być może ten kierunek nie jest optymalny, gdyż niestety trendy na zachodzie są inne. W wielu krajach inwestuje się przede wszystkim w innowacyjne rozwiązania oraz rozbudowę transportu zbiorowego, który jest mniej obciążający dla środowiska, a także nie generuje tak dużego ryzyka związanego z wypadkami i kolizjami drogowymi.

Trudno jednak spodziewać się tego, że w naszym kraju nastąpi tak znaczące odwrócenie tendencji inwestycyjnych, w końcu mamy jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku do państw z północy i zachodu naszego kontynentu. Najlepiej byłoby bardziej zdywersyfikować wydatki, ale nie zmienia to faktu, że inwestycje drogowe są potrzebne.