przenośnik ślimakowy

Przenosić jak ślimak

W odróżnieniu od przenośników kubełkowych, przystosowanych do transportu surowców pionowo na wyznaczone wysokości, urządzenie określane jako przenośnik ślimakowy ma za zadanie przenosić je poziomo. Ewentualnie po skosie. Podobnie jak w przypadku kubełkowych, przenośniki ślimakowe służą głównie do przenoszenia materiałów sypkich. Najczęściej są to ziarna, ale wykorzystuje się je do bardzo różnych surowców.

Za pośrednictwem przenośnika ślimakowego można przenosić je na różne sposoby. Jednym z popularniejszych jest samodzielne napełnianie kosza. Jednak nowoczesne przenośniki ślimakowe pozwalają na automatyczne pobieranie surowca ze zbiornika, w którym jest na stałe składowany. Takie urządzenie bardzo ułatwia wykonywanie obowiązków w gospodarstwie. Wykorzystuje się go często jako mechanizm dostarczania paszy. Stanowi również ważny element podczas transportowania ziaren. Tak tych dopiero zakupionych, jak również tych przeznaczonych na sprzedaż.
przenośnik ślimakowyMożna spotkać na rynku bardzo różne przenośniki ślimakowe. Niektóre są stosunkowo niewielkie i dają się łatwo przestawiać. Jednak coraz częściej przenośniki ślimakowe spotyka się także w formie uzupełnienia ogromnych silosów, w których przechowuje się paszę i ziarna. Tak czy inaczej znaczenia przenośników ślimakowych w ułatwianiu realizacji codziennych obowiązków nie sposób nie docenić. Przenośniki stosowane były w gospodarstwach rolnych i zakładach przemysłowych od dawna, jednak współcześnie występują na niespotykaną wręcz skalę.
Korzysta z nich coraz więcej rolników, ale także zakładów przemysłowych. One same także bardzo się od siebie różnią. Wielkością i możliwościami. W przypadku przenośników ślimakowych można mówić o podziale na dwa typu.

Te przeznaczone do transportu poziomego uzupełnione są przenośnikami z funkcją przenoszenia materiałów sypkich po skosie. Stosowane są one do różnych czynności. Sam przenośnik także można dobrać do odmiennych zadań. Czasami przydaje się dodatkowy napęd przenośnika, ułatwiający transport materiałów.