waga kolejowa

Wagi w transporcie kolejowym

W transporcie związanym z przewozem kolejowym niezbędnym narzędziem, bez którego trudno byłoby się obejść są wagi kolejowe. Wagi służące do określania ciężkości wagonów kolejowych dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: wagi statyczne i wagi dynamiczne. Przyjrzymy się tutaj czym te dwa Czytaj dalej