obozy językowe

Treść i elementy umowy kredytu

Każda osoba, która jest zainteresowana kredytem będzie musiała zmierzyć się z wieloma formalnościami. Wiadomo, że najbardziej obostrzone są nimi kredyty pod zastaw nieruchomości. Dlaczego tak jest? Głównie dlatego, że właśnie takie kredyty są naprawdę wysokie.

pieniadzeKażdy kredytobiorca będzie musiał wypełnić wniosek kredytowy, dostarczyć dane o swojej sytuacji finansowej, dostarczyć dane o formach zabezpieczenia. Dopiero później nastąpi analiza jego sytuacji finansowej przez bank, a później zostanie podjęta decyzja kredytowa przez bank. Dopiero na końcu nastąpi podpisanie umowy. Jeśli chodzi o umowę kredytu to będzie zawierała ona naprawdę sporo elementów.

Przede wszystkim będzie to data i miejsce zawarcia umowy, dane o stronach umowy, postanowienia ogólne umowy. Oprócz tego w umowie znaleźć się także musi kwota oraz waluta kredytu. Jeśli zdecydujemy się zaciągnąć kredyt denominowany to wówczas w umowie muszą znaleźć się także zasady określania sposobów oraz terminów ustalania kursu wymiany walut oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu. Oprócz tego wszystkiego na pewno w umowie takiej znajdą się także zapisy o warunkach uruchomienia kredytu, celu kredytu, okresu kredytowania. Niezbędne będą tutaj także zasady oraz termin spłaty kredytu, określenie wysokości prowizji, określenie wysokości oprocentowania kredytu oraz warunki jego zmiany, określenie sposobu zabezpieczenia kredytu oraz zakres uprawnień banku związanych z kontrolą spłaty kredytu.

Warto także zwrócić uwagę na to czy w umowie kredytu znalazły się informacje takie jak termin oraz sposób postawienia do dyspozycji kwoty kredytowej oraz informacje na temat warunków zmiany oraz odstąpienia od umowy zarówno przez bank jak i przez kredytobiorcę. Wszystko to musi znaleźć się w umowie. Tak samo jak powinna znaleźć się w niej informacja na temat skutków naruszenia umowy oraz wszelkie inne ustalenia obu stron umowy. Warto także wiedzieć o tym, że kwota całego kredytu może zostać wypłacona w formie gotówkowej lub pozostawiona na jego koncie bankowym.

Więcej na temat: kredyty pod zastaw nieruchomości KLM Bydgoszcz