waga kolejowa

Wagi w transporcie kolejowym

W transporcie związanym z przewozem kolejowym niezbędnym narzędziem, bez którego trudno byłoby się obejść są wagi kolejowe. Wagi służące do określania ciężkości wagonów kolejowych dzielimy na dwa podstawowe rodzaje: wagi statyczne i wagi dynamiczne. Przyjrzymy się tutaj czym te dwa rodzaje wag różnią się od siebie oraz jakie są ich główne zalety.

Wagi kolejowe statyczne montowane są w zależności od życzenia konkretnego klienta oraz możliwości przestrzennych do montażu. Najpopularniejsze są wagi z pełnym fundamentem, choć bardzo często stosowane są płytsze wagi fundamentowe. Oba typy mogą opierać się na pomostach stalowych albo stalowo-betonowych. Wagi kolejowe statyczne najczęściej występują w formie dwupomostowej, o długości szesnastu metrów. Ich nośność wynosi do stu ton, przy czym ich dokładność zgodna jest ze wskazaniami OIML i posiadają działkę odczytową pięćdziesiąt kilogramów. Natomiast dynamiczna waga kolejowa służy do ważenia wagonów znajdujących się w stałym i jednostajnym ruchu, a ich elementy konstrukcyjne są dostosowane do montowania na standardowych torach kolejowych. Takie wagi pozwalają na zważenie poszczególnych osi wagonów kolejowych wraz ze sprzężoną z nimi lokomotywą, a wskazania częściowe, jakie daje waga dynamiczna dla poszczególnych wagonów są sumowane i pozwalają na odczyt masy całkowitej. Przy takim typie wag należy wcześniej wprowadzić do dedykowanego systemu dane na temat liczby osi, liczy wagonów i długości wagonów. Wagi kolejowe dynamiczne stworzone zostały do ważenia wagonów seriami po dwa, cztery, sześć lub osiem wagonów. Zalety? Wagi statyczne dają szybki odczyt na czujnikach tensometrycznych tak analogowych jak i cyfrowych, w zależności od wymagań klienta.

Natomiast w przypadku wag dynamicznych ich główną zaletą jest nowoczesny system czujników znajdujących się bezpośrednio w torach kolejowych, co pozwala na szybki montaż na trasach użytkowych oraz na ważenie wagonów w ruchu bez zbędnych przystanków i tworzenia opóźnień. Wszystko zależy od tego, do czego dana waga ma służyć, producenci wag kolejowych są otwarci na różnorodne potrzeby.