wentylacja

Wentylacja w każdym pomieszczeniu

Wentylacja to cyrkulacja powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami a przestrzenią znajdująca się na zewnątrz budynku. Prawidłowe działanie wentylacji jest wręcz konieczne we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają ludzie oraz zwierzęta. Wentylacja z dostarczonego z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże i równocześnie niezbędne do oddychania powietrze a także zapewnia prawidłową i, co ważne w pełni bezpieczną pracę wszystkim urządzeniom znajdującym się w określonej przestrzeni wewnętrznej.

Wentylacja

 

wentylacjaJest to istotne przede wszystkim w sytuacjach powstawania dodatkowych zanieczyszczeń, taki jak dym papierosowy, różne opary substancji chemicznych, powstałe pyły itp. O wentylacji mówi się również jako o systemie zamkniętym, mowa tutaj szczególnie o samolotach, w przypadku których zużyte powietrze jest filtrowane, potem mieszane z tlenem, następuje regulacja temperatury oraz wilgotności, po czym oczyszczone w ten sposób powietrze wraca do kabin pasażerów. Wielu właścicieli mieszkań, domów czy też biur, w których zamontowana jest już klimatyzacja, całkowicie zapomina o tym jak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie również wentylacji, od której w wielu sytuacjach zagrożenia zależy życie osób znajdujących się w danym pomieszczeniu.
Ogólnie można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów wentylacji: naturalna (wymiana powietrza następuje przy wykorzystaniu przeciągu), grawitacyjna (wykorzystanie różnicy ciśnień pomiędzy przestrzenią wentylową a ujściem kanału wentylowego do powietrza znajdującego się na zewnątrz, zużyte powietrze zostaje wyssane z budynku przez specjalną kratkę wentylacyjną, natomiast z powrotem trafia powietrze zewnętrzne dzięki nawiewom oraz nieszczelnościom w ścianach budynku), mechaniczna (świadomie sterowana wymiana powietrza zanieczyszczonego i zużytego na świeże) oraz hybrydowa (połączenie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, metoda ta jest stosowana w zależności od panujących warunków pogodowych oraz zapotrzebowania na świeże powietrze.